Sede electrónica Concello de Irixoa

13:46:08 Luns 11 de decembro 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA

08/11/2023

MODIFICACION ORZAMENTARIA 8/2023: aprobación definitiva e novo resumo por capítulos


SECRETARÍA

30/10/2023

Modificación ordenanza fiscal nº 12 servizo abastecemento domiciliario auga: aprobación definitiva


SECRETARÍA

27/06/2023

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 1 DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI)


SECRETARÍA

27/06/2023

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 15 DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO)


SECRETARÍA

05/05/2023

Conta Xeral 2022: exposición pública


SECRETARÍA

03/04/2023

CORRECCIÓN DE ERROS MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 2/2023


SECRETARÍA

29/03/2023

MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 2/2023, DE MAIORES INGRESOS E INCORPORACIÓN REMANENTE CRÉDITO


SECRETARÍA

23/03/2023

Adhesión política de sinatura de Administración Xeral do Estado


SECRETARÍA

16/03/2023

Desafectación e permuta camiño en Follente (Mántaras): David Pino Calvo


SECRETARÍA

16/03/2023

Desafectación e permuta camiño ao Caserío (Cerro-Churío): José Martín Espiñeira Cal