Sede electrónica Concello de Irixoa

09:56:00 Luns 3 de outubro 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA

29/09/2022

Exposición pública Augas de Galicia reforma estrada provincial Areas-Ambroa-Vilamateo


SECRETARÍA

31/08/2022

DECLARACIÓN DE ALERTA POR SECA E CORTE HORARIO NO SUBMINISTRO DO SERVIZO MUNICIPAL DE ABASTECEMENTO


SECRETARÍA

29/08/2022

Aprobación de ordenanza fiscal 16 taxa prestación servizos técnicos a contratistas


SECRETARÍA

16/08/2022

Advertencia de posibles restricións no subministro de auga potable


SECRETARÍA

04/08/2022

NOTIFICACIÓN COLECTIVA_PADRÓN CONSUMO AUGA POTABLE. 1º SEMESTRE 2022


SECRETARÍA

04/03/2022

APROBACIÓN MODIFICACION ORZAMENTARIA 01/2022, DE INCORPORACION RMTES., POR MAIORES INGRESOS


SECRETARÍA

21/10/2021

Modificación de ordenanza fiscal nº 12 da taxa polo subministro domiciliario de auga potable


SECRETARÍA

19/08/2021

Modificación de ordenanza fiscal nº 12 da taxa polo subministro domiciliario de auga potable


secretaría

12/05/2021

DESAFECTACIÓN PARCIAL E PERMUTA TRAMO CAMIÑO PÚBLICO EN CERRO (CHURÍO)


secretaría

12/05/2021

MODIFICAC. ORZAMENT. 1/2021: APROBACIÓN E EXPOSICIÓN PÚBLICA