Sede electrónica Concello de Irixoa

00:20:32 Sábado 25 de xuño 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARÍA

09/06/2022

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 4/2022, DE RMANENTE TESOURERÍA E MAIORES INGRESOS.


SECRETARÍA

09/06/2022

EXPEDIENTE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 05/2022, DE MAIORES INGRESOS (APROL RURAL 2022)


SECRETARÍA

03/06/2022

MODIFICACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA DE TRÁFICO: REDUCIÓN VELOCIDADE A 30 KM/H EN PIÑEIRO (VERÍS)


SECRETARÍA

22/05/2022

Aprobación de Oferta de Emprego Público 2022 Estabilización persoal temporal


SECRETARÍA

22/05/2022

Conta xeral 2021


SECRETARÍA

05/05/2022

VA-2180-AG VEHÍCULO ABANDONADO. LUGAR DE VILARCIÁ (AMBROA). TRATAMENTO COMO LIXO: I. B.


SECRETARÍA

04/05/2022

APROBACIÓN DEFINITIVA EXPTE. MODIFICACION ORZAMENTARIA 3/2022, CON CARGO A REMANENTE DE TESOURERÍA


SECRETARÍA

04/03/2022

APROBACIÓN MODIFICACION ORZAMENTARIA 01/2022, DE INCORPORACION RMTES., POR MAIORES INGRESOS


SECRETARÍA

21/10/2021

Modificación de ordenanza fiscal nº 12 da taxa polo subministro domiciliario de auga potable


SECRETARÍA

19/08/2021

Modificación de ordenanza fiscal nº 12 da taxa polo subministro domiciliario de auga potable